×
Meniu

Exdrupo

Regia “Exploatarea drumurilor şi  podurilor”, prescurtat  „EXDRUPO” ,   este o întreprindere municipală înfiinţată la 1 aprilie  1964, în baza ordinului nr. 60 din 16 martie 1964 „Об организации Кишинёвского дорожно –  эксплуатационного  участка по эксплуатации дорожно-мостового хозяйства” (ordinul se anexează).  Pe parcurs, numele întreprinderii a avut de suferit careva schimbări, dar la 11 februarie 1993, în conformitate cu hotărârea nr. 4/16 a Sovietului Municipal Chişinău, întreprinderea este numită Întreprinderea Municipală Regia Exploatarea  Drumurilor şi  Podurilor mun. Chişinău „EXDRUPO”(hotărârea se anexează).

Întreprinderea Municipală Regia Exploatarea Drumurilor şi Podurilor mun. Chişinău  “EXDRUPO” are ca principal obiect de activitate efectuarea lucrărilor în domeniul construcţiei, reparaţiei şi exploatării infrastructurii drumurilor, şi anume :

1). Exploatarea autostrăzilor şi altor instalaţii rutiere;

2). Alte activităţi – anexe transporturilor terestre:

– Servicii de exploatare a autostrăzilor, podurilor, viaductelor, estacadelor, pasajelor pietonale, inclusiv subterane, a reţelelor de canalizare pluvială, staţiilor de transport public, parapetului de protecţie rutieră;

3).Construcţii inginereşti;

4).Construcţii de autostrăzi şi drumuri:

– construcţii rutiere (categoriile I-V), reconstrucţii de autostrăzi, şosele, drumuri pentru pietoni;

– marcarea cu vopsea pe învelişurile de drum, a parcărilor şi a staţiilor de transport public pentru autovehicule;

-reparaţia şi întreţinerea autostrăzilor, podurilor, pasajelor pietonale, inclusiv subterane, a reţelelor de canalizare pluvială, viaductelor, estacadelor, staţiilor de transport public, parapetelor de protecţie rutieră, trotuarelor, trecerilor şi pistelor pentru pietoni, indicatoarelor rutiere şi a altor mijloace tehnice şi dispozitive de dirijare şi organizare a circulaţiei rutiere;

-instalarea, reinstalarea, demontarea, restabilirea şi înlocuirea indicatoarelor de semnalizare rutieră, a parapetului de protecţie rutieră;

-lucrări urgente de lichidare a deteriorărilor accidentale ale drumurilor  şi instalaţiilor rutiere;

-amenajarea indicatoarelor rutiere, parapetelor de dirijare rutieră, trecerilor şi pistelor pentru pietoni, a staţiilor de transport public;

-amenajarea teritoriului.

5).Executarea stratului de fundaţie:

-definitivarea terenului în mod manual;

-consolidarea şi compactarea solului;

-executarea tălpii de pietriş sub temelie.

6).Lucrări de terasament:

-săparea şi astuparea gropilor cu pământ, nivelarea şi gradaţia terenurilor de construcţii, lucrări de excavaţii;

-lucrări de drenaj a terenurilor de construcţii.

7).Lucrări de antisurpare:

-drenajul de suprafaţă;

-instalarea rambleurilor pe fundaţii slabe;

8).Construcţii hidrotehnice:

-lucrări de  curăţare a fundului acvatic.

9).Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare:

-măturarea, stropirea şi spălarea străzilor, drumurilor, staţiilor de transport auto, curăţarea zăpezii şi gheţii, presărarea materialelor antiderapante;

-îngrijirea tehnică a sistemelor de asanare şi drenaj, vidanjarea şi curăţarea  haznalelor şi gropilor septice, tratarea sanitară a apelor;

-curăţarea, colectarea, transportarea gunoaielor de pe partea carosabilă a drumurilor.

10)Tratarea şi acoperirea metalelor.