×
Meniu

Notă informativă

  cu privire la execuția Contractului nr. 15/18 din 13.02.2018, privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău pentru anul 2018, la data de 31.10.2018

 

  Limita bugetară 2018 Lucrări recepționate Lucrări nerecepționate  

Lucrări în curs de execuție

Surse financiare disponibile
Reparația și întreținerea căilor de comunicație (Lotul 1) 69 820,8 53 107,41 4 000,0 7 000,0 5 713,39
Reparația și întreținerea căilor de comunicație suburbane (Lotul 2) 7 000,0  

6 615,31

 

1 100,0  

 

-715,31
Sistematizarea și securizarea circulației rutiere (Lotul 3) 14 926,6  

7 466,5

 

1 407,2  

 

6 052,9
Salubrizarea străzilor, inclusiv sezonul  rece, curațirea canalizării pluviale (Lotul 4) 25 000,0 24 996,29 1 227,52 -1 223,81
Amenajarea și menținerea în stare favorabilă a teritoriilor adiacente blocurilor locative (Locul 5) 8 000,0 1 202,0 3 381,3  

 

3 416,7

 

Total: 124 747,4 93 387,47 9 858,82  

7 000,0

13 243,87

Nota: Lucrările executate constituie 91% din valoarea totală a Contractului.

 

Director: Adrian Boldurescu

 

Ex. L. Zubcu